Príslušenstvo pre odsávače pár

Počet výsledkov: 63

DFK-DB

Tesniaca páska

pre systém plochých kanálov DFK od Miele.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

11,00 €

DFK-V

Spojka plochého odťahového potrubia

na efektívne a individuálne vedenie vzduchu.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

19,00 €

DRS 15-12

Redukčné hrdlo

Na prispôsobenie prierezu odťahu.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

30,00 €

DFK-BH 15

Oblúk plochého odťahového potrubia

na efektívne a individuálne vedenie vzduchu.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

33,00 €

DFK-R 1000

Ploché odťahové potrubie

na efektívne a individuálne vedenie vzduchu.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

39,00 €

DFK-BH 90

Oblúk plochého odťahového potrubia

na efektívne a individuálne vedenie vzduchu.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

39,00 €

DFK-BV 90

Oblúk plochého odťahového potrubia

na efektívne a individuálne vedenie vzduchu.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

39,00 €

DFK-A

Adaptér plochého odťahového potrubia

na efektívne a individuálne vedenie vzduchu.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

39,00 €

DFK-A 90

Adaptér plochého odťahového potrubia

na efektívne a individuálne vedenie vzduchu.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

39,00 €

DFK-BH 45

Oblúk plochého odťahového potrubia

na efektívne a individuálne vedenie vzduchu.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

39,00 €

DFK-BVK 90

Oblúk plochého odťahového potrubia

na efektívne a individuálne vedenie vzduchu.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

39,00 €

DASDV 150

Tlmič hluku - spojovací diel

Spája tlmič hluku s pripojovacím hrdlom.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

41,00 €

DML 400

Montážna súprava

Na pripevnenie originálnej nábytkovej lišty.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

49,00 €

DUU 150

Prest. súprava na cirk. – DA 3xxx/2xxx

Na prestavbu zabud. panel./ ploš. odsávačov s odťahom vzduchu na cir. prevádzku.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

52,00 €

DUI 32

Prest. súprava ostrov. odsáv. na cirk.

Na prestavbu ostrov. odsáv. pár z prevádzky s odťah. vzduchu na cirk. prevádzku.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

52,00 €

DRSK 150

Spätná klapka 

na pripevnenie k odťahovému hrdlu 

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

57,00 €

DKF 13-P

Pachový filter s aktívnym uhlím

pre odsávače pár Miele DA 3366/3466/3496.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

75,00 €

DKF 11-1

Pachový filter s aktívnym uhlím

pre odsávače pár Miele DA 59xx W a DA 7198 W.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

79,00 €

DKS 125

Kondenzačný uzáver

Zabraňuje tomu, aby sa kondenzát dostal naspäť do tela odsávača.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

86,00 €

DKF 18-1

Pachový filter s aktívnym uhlím

pre odsávače pár Miele DA 12xx/280x/2906/670x.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

86,00 €

DKF 19-1

Pachový filter s aktívnym uhlím

pre odsávače pár Miele DA 23x0/266x/269x/35xx/36xx.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

86,00 €

DKF 29-P

Pachový filter s aktívnym uhlím

Pre odsávač s cirkulačnou prevádzkou Miele DA 9090 W a DA 9091 W 

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

89,00 €

DAS 100

Hliníková odťahová rúra

Flexibilná hliníková odťahová rúra

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

90,00 €

DKF 12-1

Pachový filter s aktívnym uhlím

pre veľké množstvo odsávačov pár od Miele.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

90,00 €

DKF 7-1

Pachový filter s aktívnym uhlím

pre odsávač pár Miele DA 146/156/150.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

98,00 €

DKF 9-1

Pachový filter s aktívnym uhlím

pre odsávač pár Miele DA 249-4.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

98,00 €

DUW 20

Prest. súprava na cirk. – nást. ods. pár

Na prestavbu násten. odsávačov pár z odťahu vzduchu na cirk. prevádzku.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

102,00 €

DUI 20

Súprava na cirkul. pre DA 403

Na prestavbu ostrov. odsáv. pár z prevádzky s odťah. vzduchu na cirk. prevádzku.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

102,00 €

DUU 151

Prest. súprava na cirk. – DA 3xxx/2xxx

Na prestavbu zabud. panel./ ploš. odsávačov s odťahom vzduchu na cir. prevádzku.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

102,00 €

DSM 400

Elektronický modul

S doplnkovými funkciami.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

105,00 €

DKS 150

Kondenzačný uzáver

Zabraňuje tomu, aby sa kondenzát dostal naspäť do tela odsávača.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

105,00 €

STL-DA 5

Ovládací kábel

Potrebné na spojenie externého ventilátora s odsávačom.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

105,00 €

DUI 31

Súprava na cirkul. pre DA 390-5

Na prestavbu ostrov. odsáv. pár z prevádzky s odťah. vzduchu na cirk. prevádzku.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

110,00 €

DSM 406

Elektronický modul

s doplnkovou funkciou, pre DA s funkciou Con@ctivity 2.0/3.0.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

113,00 €

DAS 125

Hliníková odťahová rúra

Flexibilná hliníková odťahová rúra

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

113,00 €

DKF 15-1

Pachový filter s aktívnym uhlím

pre odsávače pár Miele DA 25xx/2450/2580.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

114,00 €

DAS 150

Hliníková odťahová rúra

Flexibilná hliníková odťahová rúra

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

128,00 €

STL-DA 9

Ovládací kábel

Potrebné na spojenie externého ventilátora s odsávačom.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

128,00 €

STL-DA 12

Ovládací kábel

Potrebné na spojenie externého ventilátora s odsávačom.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

128,00 €

DKF 22-1

Pachový filter s aktívnym uhlím

pre odsávače pár Miele DA 6890.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

128,00 €

DKF 14-1

Pachový filter s aktívnym uhlím

pre odsávače pár Miele DA 186/1867.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

148,00 €

DKF 20-1

Pachový filter s aktívnym uhlím

na prestavbu na cirkulačnú prevádzku Miele DUU 2900 odsávačov DA 2806/290x.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

164,00 €

DADC 6000

Komín

pre alternatívne odvádzanie vzduchu nahor

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

185,00 €

DADC 6000

Komín

pre alternatívne odvádzanie vzduchu nahor

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

185,00 €

DADC 9000

Komín

pre alternatívne odvádzanie vzduchu nahor

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

185,00 €

DAR 3000

Rám pre zabudovanie

na úplnú integráciu DA 336x/DA 34xx.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

200,00 €

DUD 6700

Súprava na prestavbu na stropnú montáž

na umiestnenie DA 6708 D priamo pod stropom.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

222,00 €

DADC 7000

Komín

pre alternatívne odvádzanie vzduchu nahor

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

222,00 €

DADC 7000

Komín

pre alternatívne odvádzanie vzduchu nahor

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

222,00 €

DKF 12-R

Regenerovateľný filter Longlife AirClean

pre veľké množstvo odsávačov pár od Miele.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

222,00 €

DKF 25-R

Regenerovateľný filter Longlife AirClean

pre odsávače pár Miele DA 60x6 W/6796 W/699x W/769x W.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

222,00 €

DEXT 6890

Sada na prestavbu, externá

pre individ. umiestnenie ventilátora odsávača pár DA 6890 Levantar.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

237,00 €

DMK 150-1

Odťahová rúra do steny

použiteľné na ventiláciu.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

249,00 €

DKF 29-R

Regenerovateľný filter Longlife AirClean

Pre odsávač s cirkulačnou prevádzkou Miele DA 9090 W a DA 9091 W 

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

260,00 €

DKF 17-P

Pachový filter s aktívnym uhlím

pre odsávač pár Miele DA 700x D.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

280,00 €

DES 6000

LED svetlá, sada pre zabudovanie do stropu

Pre prispôsobenie stropného osvetlenia osvetleniu odsávača pár.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

290,00 €

DKF 26-R

Regenerovateľný filter Longlife AirClean

pre odsávač pár Miele DA 7006 D.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

333,00 €

DDF 125

Priechodka strechou

použiteľné na ventiláciu.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

339,00 €

DUU 1000-2

Sada pre prestavbu na cirkuláciu pre CSDA 10x0 / CSDA 7000 FL / KMDA 7774

na prebudovanie integrovaného odsávania, odťah na cirkuláciu.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

370,00 €

DKF 21-R

Regenerovateľný filter Longlife AirClean

pre odsávač pár DA 6708 D.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

481,00 €

DUU 2900

Súprava na prestavenie na cirkulačnú prevádzku DA 28xx a DA 290x

Na prestavbu stropného odsávača pár z odťahu vzduchu na cirk. prevádzku.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

516,00 €

DDF 200

Priechodka strechou

použiteľné na ventiláciu.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

525,00 €

ABLG 202

Externý ventilátor

Vnútri ľubovoľne inštalovateľný.

Dostupnosť: • Na objednávku, informujte sa telefonicky

826,00 €